O firmie

Biuro Rachunkowe KATADOR proponuje Państwu kompleksowe doradztwo podatkowo-księgowe. Celem Biura jest zminimalizowanie biurokracji w Państwa firmie, prowadzące do zwiększenia jej rentowności. Dzięki współpracy z nami, mogą Państwo całkowicie poświęcić swój czas i energię na rozwój swojego przedsiębiorstwa, co prowadzi do zwiększenia jego konkurencyjności i rentowności.

Chociaż istniejemy na rynku stosunkowo niedługo Biuro współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy wysoką jakość obsługi księgowej z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawno-podatkowych. Reprezentujemy Państwa przed urzędami oraz wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności. Prowadzimy uproszczoną księgowość, zajmujemy się obsługą kadrowo- płacową, sporządzamy deklaracje podatkowe. Zajmujemy się także ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Mając na uwadze ciągłość zmian w przepisach podatkowych i rachunkowych poczuwamy się do ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji zawodowych i śledzenia obecnej sytuacji prawnej. Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń. Posiadamy w tym zakresie odpowiednie ubezpieczenie OC. Wszelkie dokumenty i dane Klienta są objęte tajemnicą handlową i chroni je ustawa o ochronie danych osobowych oraz klauzula poufności.

Zgodnie z podpisaną umową, Biuro jak i wszyscy jego pracownicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedzieli się w związku z wykonywanym zleceniem. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal po wygaśnięciu umowy.

Przechowywane u nas dokumenty, dane tak jak i pomieszczenia biurowe objęte są szeregiem czynnych i biernych systemów zabezpieczeń, które znacząco minimalizują ryzyko związane z wyciekiem danych Klienta. Biuro przechowuje całą dokumentację księgową i płacową oraz zarządza sposobem jej organizacji. Klient lub upoważniona osoba ma dostęp do swoich dokumentów po uprzednim poinformowaniu o takiej konieczności. Wszelkie informacje odnośnie własnej firmy Klient ma prawo otrzymać telefonicznie lub mailowo. Na życzenie Klienta będą mu przekazane wszelkie kopie uprzednio dostarczonych dokumentów, które wyślemy mailowo lub faksem. W czasie obowiązywania umowy , na każde żądanie Klienta, biuro wyda przechowywane dokumenty za odpowiednim pokwitowaniem.